In de kleuterschool wordt de keuze godsdienst /zedenleer nog niet gemaakt.

Bij de eerste inschrijving van een leerplichtig kind bepalen de ouders bij ondergetekende verklaring of hun kind een cursus in één van de erkende godsdiensten volgt, een cursus in de niet-confessionele zedenleer volgt, of op basis van hun religieuze of morele overtuiging een vrijstelling wenst te bekomen.

Bij het eind van het schooljaar kan deze keuze gewijzigd worden. Indien ouders deze keuze willen wijzigen, vragen ze een formulier aan de directeur en bezorgen hem dit uiterlijk op 30 juni.