Wat doen wij bij een ongeval?

De school laat onmiddellijk de leerling/kleuter verzorgen door de huisarts ( zoniet door de snelst bereikbare geneesheer) en probeert de ouders (grootouders/familie) te verwittigen.

Schadeaangifte van een lichamelijk ongeval

Indien uw kind op school of op weg naar school het slachtoffer wordt van een ongeval , dient u als volgt te werk te gaan :

Het formulier " schadeaangifte - lichamelijk ongeval "wordt u door de school bezorgd of u kan het daar bekomen.

Dit formulier dient te worden ingevuld door de eerst behandelende geneesheer.

Vervolgens wordt het formulier door de ouders en de school aangevuld.
De ouders vullen de naam van de rekenginhouder en het rekeningnummer waarop de onkosten zullen worden terugbetaald in.
Zij zorgen ook voor een klevertje van het ziekenfonds.

Het formulier wordt zo spoedig mogelijk op school afgegeven.

De school zorgt voor de aangifte van het ongeval bij Ethias.

De ouders betalen alle kosten ( geneesheer,apotheker, hospitalisatie, kine, vervoer,... ) en bewaren alle rekeningen.

De ouders bieden alle rekeningen voor terugbetaling van geneeskundige verzorging aan aan hun ziekenfonds of aan een andere verzekeringsinstelling. Zij vragen ook het bewijs van de werkelijk gemaakte kosten : dit is het totaal van de onkosten min het bedrag dat door het ziekenfonds wordt terugbetaald.

Nadat zij van de school een brief met het dossiernummer hebben gekregen, sturen zij deze brief samen met het bewijs van de werkelijk gemaakte kosten op naar Ethias.

Ethias betaalt alle werkelijk gemaakte kosten terug. Er is dus geen franchise.

In geval van vragen of problemen kan u steeds terecht bij de directie.