Oudercomité of ouderraad?

Reeds vele jaren is er een oudercomité actief in de school. In 2005 werd het oudercomité omgevormd tot ouderraad. Het nieuwe participatiedecreet, dat inging op 1 april 2005, en dat de communicatie tussen de school, de inrichtende macht en de ouders regelt, erkent immers een ouderraad, wat voor een oudercomité niet het geval was.

Wat doet de ouderraad ?

De doelstellingen van de ouderraad liggen vast in een huishoudelijk regelment. (link)

Wie zit er in de ouderraad ?

Alle ouders die kinderen hebben op de school kunnen zonder formaliteiten of voorwaarden lid worden van de ouderraad. Bij het begin van een nieuw schooljaar wordt de ouderraad samengesteld. Wie lid is van de ouderraad, kan lid worden van de schoolraad.

U bent geen lid maar wenst een vergadering bij te wonen?

Alle vergaderingen van de ouderraad staan open voor alle ouders van de school. U bent welkom.

Ondersteuning ?

De ouderraad ondersteunt volgende activiteiten:

 • Grootoudersfeest
 • Sint & Piet
 • Pasen
 • Open lucht klassen
 • Receptie einde jaar
 • Geschenk zesde leerjaar
 • Aankoop van nieuwe taalmethode
 • Uitstappen
 • Klasbudget
 • Dag van de leerkracht
 • en nog veel veel meer .......