Vanaf het schooljaar 2014-2015 zullen onze schoolbussen niet meer over de gemeentegrenzen heen rijden.

Deze beslissing werd genomen door het schoolbestuur vanuit de vaststelling dat deze maatregel ook wordt gerespecteerd door een aantal schoolbesturen van onze scholengemeenschap Zuidwest-Pajottenland en vanuit de vaststelling dat de afstanden die door de bussen 's morgens en 's avonds worden afgelegd niet meer te verantwoorden zijn ten opzichte van wat als normaal schoolbusvervoer kan worden beschouwd. Vaak duren de busritten 's morgens en 's avonds ook voor de leerlingen zelf té lang doordat de reiswegen te uitgestrekt worden.

Er wordt een aangepast rittenschema uitgewerkt zodat de kinderen uit Galmaarden, Tollembeek en Vollezele steeds tijdig van en naar school worden gebracht. Daardoor zullen de reiswegen en de afhaaltijden licht wijzigen.

Schoolbus

Vanaf dit schooljaar wordt voor het ochtend- en avondvervoer 1 euro aangerekend per leerling/kleuter en per enkele rit.

Voor de pedagogische schooluitstappen wordt er, bovenop de kostprijs van de uitstap, vanaf dit schooljaar ook 1 euro busvervoer aangerekend.

Wie met de schoolbus naar school komt, dient tijdig klaar te staan.

Ouders van kinderen die in geval van ziekte of een andere reden uitzonderlijk geen gebruik maken van de bus, dienen de school of de buschauffeur te verwittigen.

Kleuters/leerlingen die 's (na)middags thuis niet binnen kunnen, worden terug meegenomen naar school en blijven in de bewaking tot ze afgehaald worden.