Voor het schooljaar 2020-2021

Ouders van nieuwe kleuters/lagere schoolkinderen krijgen op verzoek een schoolrondleiding door de directeur.


Inschrijven van nieuwe leerlingen kan:
tijdens de schooldagen van 8.30 uur tot 15.30 uur
na telefonisch contact met de directie tijdens de vakanties.

Kleuters (jonger dan 3 jaar) mogen pas in de kleuterschool worden toegelaten vanaf de instapdatum volgend op de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden.

De wettelijk opgelegde instapdata zijn:
maandag 1 september 2020 (de eerste schooldag na de zomervakantie)
maandag 9 november 2020 (de eerste schooldag na de herfstvakantie)
maandag 4 januari 2021 (de eerste schooldag na de kerstvakantie)
maandag 1 februari 2021
maandag 22 februari 2021 (de eerste dag na de krokusvakantie)
maandag 19 april 2021 (de eerste dag na de paasvakantie);
maandag 25 mei 2021 (de eerste schooldag na Hemelvaartsdag).