Voor het schooljaar 2021-2022

Ouders van nieuwe kleuters/lagere schoolkinderen krijgen op verzoek een schoolrondleiding door de directeur.


Inschrijven van nieuwe leerlingen kan:
tijdens de schooldagen van 8.30 uur tot 15.30 uur
na telefonisch contact met de directie tijdens de vakanties.

Kleuters (jonger dan 3 jaar) mogen pas in de kleuterschool worden toegelaten vanaf de instapdatum volgend op de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden.

De wettelijk opgelegde instapdata zijn:
maandag 1 september 2021 (de eerste schooldag na de zomervakantie)
maandag 8 november 2021 (de eerste schooldag na de herfstvakantie)
maandag 10 januari 2022 (de eerste schooldag na de kerstvakantie)
dinsdag 1 februari 2022

maandag 7 maart 2022 (de eerste dag na de krokusvakantie)
dinsdag 19 april 2022 (de eerste dag na de paasvakantie);
maandag 30 mei 2022 (de eerste schooldag na Hemelvaartsdag).