Voor het schooljaar 2022-2023

Ouders van nieuwe kleuters/lagere schoolkinderen krijgen op verzoek een schoolrondleiding door de directeur.


Inschrijven van nieuwe leerlingen kan:
tijdens de schooldagen van 8.30 uur tot 15.30 uur
na telefonisch contact met de directie tijdens de vakanties.

Kleuters (jonger dan 3 jaar) mogen pas in de kleuterschool worden toegelaten vanaf de instapdatum volgend op de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden.

De wettelijk opgelegde instapdata zijn:
maandag 1 september 2022 (de eerste schooldag na de zomervakantie)
maandag 7 november 2022 (de eerste schooldag na de herfstvakantie)
maandag 9 januari 2023 (de eerste schooldag na de kerstvakantie)
woensdag 1 februari 2023

maandag 27 februari 2023 (de eerste dag na de krokusvakantie)
maandag 17 april 2023 (de eerste dag na de paasvakantie);
maandag 22 mei 2023 (de eerste schooldag na Hemelvaartsdag).

Vanaf volgend schooljaar 2023-2024 wordt per school opnieuw een capaiciteitsbepaling ingevoerd (beslissing Gemeenteraad 26 juli 2022). Concreet betekent dit dat:
- per klas/leerjaar wordt er een maximaal aantal kinderen vastgelegd
- er zal een voorrangsperiode zijn voor inschrijving van broers/zussen en kinderen van het personeel
- er zijn voor het schooljaar 2023-2024 geen inschrijvingen mogelijk voor 1 maart 2023