Voor het schooljaar 2018-2019

Ouders van nieuwe kleuters/lagere schoolkinderen krijgen op verzoek een schoolrondleiding door de directeur.


Inschrijven van nieuwe leerlingen kan:
tijdens de schooldagen van 8.30 uur tot 15.30 uur
na telefonisch contact met de directie tijdens de vakanties.

Kleuters (jonger dan 3 jaar) mogen pas in de kleuterschool worden toegelaten vanaf de instapdatum volgend op de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden.

De wettelijk opgelegde instapdata zijn:
maandag 3 september 2018 (de eerste schooldag na de zomervakantie)
maandag 5 november 2018 (de eerste schooldag na de herfstvakantie)
maandag 7 januari 2019 (de eerste schooldag na de kerstvakantie)
vrijag 1 februari 2019
maandag 11 maart 2019 (de eerste dag na de krokusvakantie)
dinsdag 23 april 2019 (de eerste dag na de paasvakantie);
maandag 3 juni 2019 (de eerste schooldag na Hemelvaartsdag).

 voorrangsperiode voor de voorrangsgroep van kinderen behorende tot dezelfde leefeenheid (broers en zussen)en van de voorrangsgroep van kinderen van personeel:

van maandag 11 maart 2019 tot en met zondag 24 maart 2019
vrije inschrijvingsperiode: vanaf maandag 25 maart 2019.

In de loop van september 2018 keurde de Vlaamse overheid een “kadertekst” goed die bepaalt dat ook gemeentelijke basisscholen gebruik dienen te maken van een digitaal inschrijvingssysteem om het inschrijvingsbeleid in goede banen te leiden. Omdat er geen enkele ondersteunende decretale bepaling werd getroffen, en omdat de timing tot realisatie van een dergelijk loket onhaalbaar is, heeft het schoolbestuur beslist om hier voor volgend schooljaar niet op in te tekenen. 

Als gevolg daarvan zal voor de inschrijvingen van het schooljaar 2019-2020 geen rekening gehouden worden met de maximumcapaciteit aan leerlingen en kleuters die voor onze basisscholen werd vastgelegd. Er zullen dus uitzonderlijk geen kinderen geweigerd kunnen worden op basis van deze maximumcapaciteit.