Opvang

De bijdrage per kind, vastgesteld door de gemeenteraad via het huishoudelijk reglement, bedraagt:

voor- en naschools: 0,95 euro per begonnen half uur

's ochtends: van 6.30 tot 8 uur

's avonds: van 16 tot 18 uur

op woensdagnamiddag: van 12 tot 18 uur

middagtoezicht: gratis

laattijdig afhalen, na 18u: 5 euro per begonnen half uur per kind

BELANGRIJKE WIJZIGING VOOR DE KINDEROPVANG IN GBS HERHOUT OP WOENSDAGNAMIDDAGEN

Op woensdagnamiddag worden de kinderen om 13 uur stipt aan de schoolpoort van GBS Herhout en naar GBS Tollembeek wordt gebracht. De begeleidster volgt uiteraard de kinderen naar Tollembeek. Kinderen die tot na dit tijdstip in de opvang blijven, zullen dus voortaan op woensdagnamiddag kunnen blijven genieten van het opvangaanbod, maar afgehaald moeten worden in GBS Tollembeek, Schoolstraat 2.

Wij bedanken u alvast voor uw begrip.

 

Vrijstellingen:

  •  Kinderen van personeelsleden belast met de binnenschoolse kinderopvang.
  •  Kinderen van personeelsleden belast met het onderhoud van de school voor zover ze voor het uitoefenen van hun dagtaak genoodzaakt zijn hun eigen kinderen in de opvang onder te brengen.
  •  Kinderen van leerkrachten van de betreffende school voor zover ze voor het uitoefenen van hun dagtaak genoodzaakt zijn hun eigen kinderen in de opvang onder te brengen.
  •  Periodes voor en na schooltijd buiten de vermelde opvanguren.
  •  Op woensdagnamiddag enkel voor deelname aan door de school georganiseerde extra-murosactiviteiten en vanaf de aanvang van de kinderopvang tot het einde van de activiteiten.

Sociale kortingen:

  •  Bij gelijktijdige opvang van 2 kinderen van hetzelfde gezin: 0,75 € voor het tweede kind;
  •  Bij gelijktijdige opvang vanaf 3 kinderen van hetzelfde gezin: 0,55 € voor het derde kind;
  •  Het vierde kind uit hetzelfde gezin: gratis

De afgifte van een document 'samenstelling gezin' als bewijsstuk is vereist.

Voor praktische afspraken omtrent de binnenschoolse kinderopvang op het niveau van de schoolvestiging kan u terecht bij de coördinator op het nummer 0472 09 68 51 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bij het begin van het nieuwe schooljaar wordt u een exemplaar van het huishoudelijk reglement bezorgd.

Naschoolse studie

Tijdens de naschoolse opvanguren krijgen de kinderen de kans hun huistaken te maken. De afspraken hierover worden voor iedere locatie uniform als volgt vastgelegd: verplichte studie voor leerlingen vanaf het derde leerjaar tot en met het zesde leerjaar en dit op maandag, dinsdag en donderdag van 16 uur tot 16.45 uur. Huiswerkbegeleiding wordt niet voorzien. Voor de studie geldt dezelfde bijdrageregeling als voor de kinderopvang.