Gemeentebestuur van Galmaarden

Marktplein 17 , 1570 Galmaarden

tel. 054/89 04 00

Burgemeester

Patrick Decat

Schepenen

Ludo Persoons (1ste schepen) , Marleen Merckaert, Ludo Van Paepegem en Kurt Penninck

Schepen van onderwijs

Marleen Merckaert

Gemeenteraadsleden

Melissa Van Eesbeek, Gunther De Smedt, Kim Bonduelle, Veerle Dero, Jo Stalpaert, Rita Paindavin, Rudy Thiebaut, Etienne Mignon, Filip Durant, Kristof Billens, Veronique Stroobant, Gerda Persoons, Daniel Fonteine en Henk Goegebuer

Onderwijsdienst

Coördinator scholengemeenschap Zuidwest-Pajottenland: Marleen Hanselaer tel. 054/56 60 23

Secretariaat onderwijs op het gemeentehuis: Lutgarde De Beck & Annelies Francois tel. 054/89 04 05

Contactpersonen

burgemeester Patrick Decat (privé 054/58 68 07 - gsm 0471/85 08 98)

gemeentesecretaris Kristof Andries (tel. 054/59 61 66)

onderwijssecretariaat : Lutgarde De Beck (tel. 054/89 04 05) en Annelies François

De Gemeentelijke Basisschool Herhout is een gemengde basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.

De school heeft een open karakter : ze staat open voor alle kinderen, ongeacht de ideologische, filosofische of godsdienstige opvattingen van de ouders en de kinderen.

De school volgt de leerplannen van OVSG. ( Onderwijssecretariaat van Steden en Gemeenten)

Het godsdienstonderwijs, het onderwijs in de niet-confessionele zedenleer en de lessen lichamelijke opvoeding worden gegeven door een bijzondere leermeester.

De school maakt deel uit van de scholengemeenschap Zuidwest-Pajottenland.