Lager Onderwijs:

We voorzien voor onze lagere schoolkinderen opnieuw 5 rapporten met de toetsresultaten:

  • rapport 1: donderdag 28 oktober 2021/vrijdag 29 oktober 2021 + oudercontact (herfstvakantie);
  • rapport 2: donderdag 23 december 2021 (kerstvakantie);
  • rapport 3: vrijdag 25 februari 20222 + oudercontact (krokusvakantie);
  • rapport 4: donderdag 5 mei 2022 (paasvakantie);
  • rapport 5: maandag 27 juni 2022 + vrijblijvend oudercontact (zomervakantie).

In juni ontvangen de ouders van de leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar ook een overzichtsrapport met de procentuele weergave van alle resultaten van het schooljaar.

De ouders halen zelf het  kerst- en zomerrapport af. Tijdens dit oudercontact worden de resultaten van de leerlingen individueel besproken.

De proeven worden vooraf meegegeven en door één van de ouders ondertekend. Elk rapport (behalve het laatste) moet ook de eerstvolgende schooldag ondertekend worden terugbezorgd.

Kleuter Onderwijs:

  • donderdag 17 januari 2022: ouderavond;
  • donderdag 16 juni 2022: ouderavond