Lager Onderwijs:

We voorzien voor onze lagere schoolkinderen opnieuw 5 rapporten met de toetsresultaten:

  • rapport 1: dinsdag 27 oktober 2020 + oudercontact (herfstvakantie);
  • rapport 2: donderdag 17 december 2020 (kerstvakantie);
  • rapport 3: donderdag 11 februari 2021 + oudercontact (krokusvakantie);
  • rapport 4: vrijdag 29 april 2021 (paasvakantie);
  • rapport 5: maandag 28 juni 2021 + vrijblijvend oudercontact (zomervakantie).

In juni ontvangen de ouders van de leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar ook een overzichtsrapport met de procentuele weergave van alle resultaten van het schooljaar.

De ouders halen zelf het  kerst- en zomerrapport af. Tijdens dit oudercontact worden de resultaten van de leerlingen individueel besproken.

De proeven worden vooraf meegegeven en door één van de ouders ondertekend. Elk rapport (behalve het laatste) moet ook de eerstvolgende schooldag ondertekend worden terugbezorgd.

Kleuter Onderwijs:

  • donderdag 11 februari 2021: ouderavond;
  • maandag 28 juni 2021: ouderavond (vrijblijvend), op aanvraag van de ouder aan de klasleerkracht.