We voorzien voor onze lagere schoolkinderen opnieuw 5 rapporten met de toetsresultaten:

  • rapport 1: donderdag 24 oktober 2019 (herfstvakantie);
  • rapport 2: donderdag 19 december 2019 (kerstvakantie);
  • rapport 3: donderdag 20 februari 2020 (krokusvakantie);
  • rapport 4: donderdag 30 april 2020 (paasvakantie);
  • rapport 5: maandag 29 juni 2020 (zomervakantie).

In juni ontvangen de ouders van de leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar ook een overzichtsrapport met de procentuele weergave van alle resultaten van het schooljaar.

De ouders halen zelf het  kerst- en zomerrapport af. Tijdens dit oudercontact worden de resultaten van de leerlingen individueel besproken.

De proeven worden vooraf meegegeven en door één van de ouders ondertekend. Elk rapport (behalve het laatste) moet ook de eerstvolgende schooldag ondertekend worden terugbezorgd.