Lager Onderwijs:

We voorzien voor onze lagere schoolkinderen opnieuw 5 rapporten met de toetsresultaten:

Lager Onderwijs:

  • rapport 1: donderdag 25 oktober 2022 + oudercontact (herfstvakantie);
  • rapport 2: donderdag 22 december 2022 (kerstvakantie);
  • rapport 3: donderdag 16 februari 2023 + oudercontact (krokusvakantie);
  • rapport 4: donderdag 28 april 2023 (paasvakantie);
  • rapport 5: maandag 26 juni 2022 + vrijblijvend oudercontact (zomervakantie).

Kleuter Onderwijs:

  • donderdag 16 februari 2023: ouderavond;
  • maandag 26 juni 2023: ouderavond