Hervatting van de lessen: woensdg 1 september 2022

1ste trimester

maandag 3 oktober 2022 – lokale verlofdag                          

herfstvakantie

van maandag 31 oktober 2022 tot en met zondag 6 november 2022
vrijdag 11 november 2022 - Wapenstilstand
kerstvakantie

van maandag 26 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023

2de trimester

vrijdag 27 januari 2023 - lokale verlofdag 

krokusvakantie

van maandag 20 februari 2023 tot en met zondag 26 februari 2023         

paasvakantie

van maandag 3 april 2023 tot en met zondag 16 april 2023

3de trimester
maandag 1 mei 2023 - dag van de arbeid

donderdag 18 mei 2023 – Hemelvaartsdag

vrijdag 19 mei 2023 - brugdag

maandag 29 mei 2023 – Pinkstermaandag

Pedagogische studiedagen

Op deze dagen is er eveneens geen klas voor de leerlingen. (kleuter en lager)

woensdag 12 oktober 2022

woensdag 8 februari 2023 (SG)   

vrijdag 10 maart 2023

Zomervakantie

Van vrijdag 1 juli 2023 tot en met donderdag 31 augustus 2023.

Hervatting van de lessen op vrijdag 1 september 2023.