Hervatting van de lessen: dinsdag 1 september 2020

1ste trimester

maandag 13 oktober 2020 – lokale verlofdag                          

herfstvakantie

van maandag 2 november 2020 tot en met zondag 8 november 2020
woensdag 11 november 2020 - Wapenstilstand

kerstvakantie

van maandag 21 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021

2de trimester

krokusvakantie

van maandag 15 februari 2021 tot en met zondag 21 februari 2021

vrijdag 19 maart 2021 – lokale verlofdag                 
paasvakantie

van maandag 5 april 2021 tot en met zondag 18 april 2021

3de trimester

donderdag 13 mei 2021 – Hemelvaartsdag

vrijdag 14 mei 2021 - brugdag

maandag 24 mei 2021 – Pinkstermaandag

Pedagogische studiedagen

Op deze dagen is er eveneens geen klas voor de leerlingen. (kleuter en lager)

woensdag 23 september 2020

woensdag 27 januari 2021   

woensdag 10 maart 2021 (SG)

Zomervakantie

Van donderdag 1 juli 2021 tot en met dinsdag 31 augustus 2021.

Hervatting van de lessen op woensdag 1 september 2021.